Diposting oleh:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

REVISI DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU STAI TASIKMALAYA YANG TELAH LULUS TES UJIAN MASUK (Gelombang Pertama) TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU STAI TASIKMALAYA

YANG TELAH LULUS TES UJIAN  MASUK (Gelombang Pertama)

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

 

RUANG : 1 F

NOMOR  

N A M A

 

PRODI

URUT TESTING
1 19.20.001 Yuyu Yuliana PGMI
2 19.20.002 M. Rizky Ramdani PAI
3 19.20.005 Jajang Rusmana EKSYAR
4 19.20.006 Dendi Rinaldi PAI
5 19.20.007 Diki Riswandi PAI
6 19.20.008 Annisa Permata Bunda PAI
7 19.20.009 Dani Zaelani EKSYAR
8 19.20.010 M. Gin Gin Hikmatul Ummah PAI
9 19.20.011 Siti Aisah PAI
10 19.20.012 Ahmad Paridj Aripin PAI
11 19.20.013 Trismi Ayu Ningsih PAI
12 19.20.014 Nurwah Vera Amaliah PAI
13 19.20.015 Kharisma Nursafitri PGMI
14 19.20.016 Novianisa PAI
15 19.20.017 Dede Roni Abdul Fatah PAI
16 19.20.018 Peri Iskandar EKSYAR
17 19.20.019 Dian Hardianti PAI
18 19.20.021 Nisa Maryam PIAUD
19 19.20.022 Selvia Nuri Ajhari PAI
20 19.20.023 Rian Victorico HTN
21 19.20.025 Silpi Noer Sa’adah PAI

 

RUANG : 1 G

NOMOR

 

N A M A

 

PRODI

URUT

TESTING

1 19.20.026 Lela Nurlaela PAI
2 19.20.027 Sulistiani PAI
3 19.20.029 Roni Nurhidayat AS
4 19.20.030 Muhammad Aji Mukti Rahmawan PAI
5 19.20.032 Risma Rohimah EKSYAR
6 19.20.033 Siti Istiqomah PIAUD
7 19.20.034 Sofi Nur Aziza AS
8 19.20.035 Jani Nurawaludin PAI
9 19.20.037 Claudia Clarensa PAI
10 19.20.038 Hermita PAI
11 19.20.039 Dita Latifah Munjiah EKSYAR
12 19.20.040 Ai Wafa Nurafifah PGMI
13 19.20.041 Siti Aisah MPI
14 19.20.042 Eva Masopah MPI
15 19.20.044 Siti Puadah AS
16 19.20.045 Neng  Samrotul Fuadah PAI
17 19.20.046 Fera Candriani PAI
18 19.20.047 Arinil Haq Wardatunnisa PAI
19 19.20.048 Syahrul Fajar Mubarok PAI
20 19.20.049 Aton Badawi PAI
21 19.20.050 M Rifki Afnan Munawar PAI

RUANG : 1 H

NOMOR

 

N A M A

 

PRODI

URUT

TESTING

1 19.20.051 Windi Wiliana PAI
2 19.20.052 Lina Nuriaila Badriyah PAI
3 19.20.055 David Yuliyawan AS
4 19.20.056 Sismawati PAI
5 19.20.057 Penti Novianti Aulia PGMI
6 19.20.059 Reti Hertati PIAUD
7 19.20.060 Halwaqurrotulain PIAUD
8 19.20.061 Sri Kurniawati PIAUD
9 19.20.063 Dini Apriani PAI
10 19.20.064 Jamil Jamalul Ihsan PAI
11 19.20.065 Abi Hasan EKSYAR
12 19.20.066 Diki Candra PAI
13 19.20.067 Ina Mujahidah Rasunah PAI
14 19.20.068 Elisa Siti Himmah Aliyah PIAUD
15 19.20.069 Latif Azad Mustofa PAI
16 19.20.070 Herni Herawati PGMI
17 19.20.071 Siti Deti Safitri MPI
18 19.20.073 Sri Wahyuni PAI
19 19.20.074 Dede Hidayat PAI
20 19.20.075 Dalfa Solihatul Islahiah EKSYAR

 

RUANG : 2 F

NOMOR

 

N A M A

 

PRODI

URUT

TESTING

1 19.20.076 Ikbal Muhajir Solihin PAI
2 19.20.077 Zulfia Samrotul Hasanah EKSYAR
3 19.20.078 Robi Moh. Ikbal PAI
4 19.20.079 Hilman Fauzi Karinulloh PAI
5 19.20.080 Bagus Purnama MPI
6 19.20.081 Ida Farida PAI
7 19.20.082 Tri Widianti PAI
8 19.20.083 Ryan Al-Farisyi HTN
9 19.20.084 Hanum Nurhaliza PGMI
10 19.20.086 Lilis Maryati PIAUD
11 19.20.088 Resti Anggraeni PIAUD
12 19.20.089 Rifa Nuraeni PIAUD
13 19.20.091 Ai Rahmawati PIAUD
14 19.20.092 Elis Tsani Hapsari PAI
15 19.20.093 Ida Parida PAI
16 19.20.094 Diani Nurul Fitri EKSYAR
17 19.20.095 Siti Nurshofiah MPI
18 19.20.096 Sabiq Ruhiat PAI
19 19.20.097 Deti Naela Nurul Afifah PGMI
20 19.20.098 Nina Nurzakiah PIAUD
21 19.20.099 Indriyani Lestari EKSYAR
22 19.20.100 Zulfan Ilham Maulana PAI

 

RUANG : 2 G

NOMOR

 

N A M A

 

PRODI

URUT

TESTING

1 19.20.101 Imam Ashar Ahmad MPI
2 19.20.102 Regina Intan Pandini Khoerunnisa PAI
3 19.20.103 Ai Vina Derista PAI
4 19.20.104 Nurwina Awaliyah PAI
5 19.20.105 Alis Nurmahmudah PAI
6 19.20.106 Ucu Siti Aminah PGMI
7 19.20.107 Viny Maulani EKSYAR
8 19.20.108 Nita Ramalia EKSYAR
9 19.20.110 Reza Agung Maulana PAI
10 19.20.111 Abdullah PAI
11 19.20.112 Salma Samrotul Fuadah PGMI
12 19.20.113 Anjani Indrianti PAI
13 19.20.114 Iim Imalasari PAI
14 19.20.115 Lulu Lutfiah PAI
15 19.20.116 Rizal Jamalul Insan PGMI
16 19.20.117 Aditya PAI
17 19.20.118 Sirry Hyjriyatul M PAI
18 19.20.119 Nandi Sholehudin HTN
19 19.20.120 Ita Rohita PAI
20 19.20.121 Ade Syahriyani EKSYAR
21 19.20.122 Syafira Nur Andarto PIAUD
22 19.20.123 Ridha Saidah EKSYAR
23 19.20.124 Hera Khoeriyah PIAUD
24 19.20.125 Herdi Riswandi EKSYAR

 

RUANG : 2 H

NOMOR  

N A M A

 

PRODI

URUT TESTING
1 19.20.127 Angela EKSYAR
2 19.20.128 Fahmi Kamaludin HTN
3 19.20.129 Cici Amelia PAI
4 19.20.130 Ulfah Anwar Zein PIAUD
5 19.20.131 Cecep Bahrul Saum PAI
6 19.20.132 Hanipah EKSYAR
7 19.20.133 Sri Wulandari PGMI
8 19.20.134 Dede Hermawan PAI
9 19.20.137 Yuni PGMI
10 19.20.138 Muhamad Habib PGMI
11 19.20.141 Rena Nurjanah PAI
12 19.20.142 Wulandini PAI
13 19.20.143 Pratiwi Nurlita PAI
14 19.20.144 Rika Nurhaliza PIAUD
15 19.20.145 Siti Anisah Nur Azizah AS
16 19.20.146 Sela Mufidatul Wahidah PAI
17 19.20.147 Evih Aprilia EKSYAR
18 19.20.148 Dede Maolidah PGMI
19 19.20.149 Anisa Farna EKSYAR
20 19.20.150 Nurul Restu Azizah PAI

 

RUANG : 3 F

NOMOR  

N A M A

 

PRODI

URUT TESTING
1 19.20.151 Selawati PGMI
2 19.20.153 Rini Raina Fuadi MPI
3 19.20.154 Moh. Hilmi Hidayatul R PAI
4 19.20.155 Erna Nurhasanah EKSYAR
5 19.20.156 Hasna Mardiyah Salim PAI
6 19.20.157 Nadia Miftahul Rizki EKSYAR
7 19.20.158 Yami Sri Maryami PIAUD
8 19.20.159 Rahmania Nur Aulanisa PAI
9 19.20.161 Zulfa Auliya PAI
10 19.20.162 Anggara Sukmawan Saputra MPI
11 19.20.163 Dwina Febrianti Sri Rahayu PIAUD
12 19.20.164 Muhamad Ibdan Ruhdinuloh HTN
13 19.20.165 Muhammad Zidan HTN
14 19.20.166 Wida Pirda PGMI
15 19.20.167 Driska Komala EKSYAR
16 19.20.168 Aulia Andreani PAI
17 19.20.169 Ai Nurjanah PAI
18 19.20.170 Anggi Siti Nurzannah EKSYAR
19 19.20.171 Amara Dliyau Shobah PAI
20 19.20.172 Firda Fajriah PIAUD
21 19.20.173 Medira Abdillah PAI
22 19.20.174 Ecep Aldi Ryandi EKSYAR
23 19.20.175 Ranti PAI

 

RUANG : 3 G

NOMOR  

N A M A

 

PRODI

URUT TESTING
1 19.20.176 Hilman Azis Hermawan EKSYAR
2 19.20.177 Resa Yuliana PAI
3 19.20.178 Aan Listiani PAI
4 19.20.179 Devi Lestari PAI
5 19.20.180 Pandu Hadi Wiranata MPI
6 19.20.181 Fajar Sidik EKSYAR
7 19.20.182 Shofi Hayati Nufus EKSYAR
8 19.20.184 Putri Nur Aulia PAI
9 19.20.185 Elsani PAI
10 19.20.187 Siti Nurlayla Kamal EKSYAR
11 19.20.188 Nia Rosmiati PIAUD
12 19.20.189 Ai Santia PAI
13 19.20.190 Dian Marjan PAI
14 19.20.191 Ari Apriandi PGMI
15 19.20.192 Tia Sulistia Lestari PAI
16 19.20.194 Tresa Raspati PAI
17 19.20.195 Resa Sahilatul Mahmudah PAI
18 19.20.196 Alin Lindayani EKSYAR
19 19.20.197 Vira Nauri Sintia PAI
20 19.20.198 Wilda Sarofah M PAI
21 19.20.199 Wapiq Ropiatul Munawaroh PAI
22 19.20.200 Abdul Ajij Jeni EKSYAR

 

RUANG : 3 H

NOMOR  

N A M A

 

PRODI

URUT TESTING
1 19.20.201 Sera Sri Hilmi Julianty PGMI
2 19.20.202 Muhammad Fauzi MPI
3 19.20.203 Litra Wimpi U. Rohman HTN
4 19.20.204 Ira Zahira Fikri EKSYAR
5 19.20.205 Rani Siti Nuraeni PGMI
6 19.20.206 Solis Setiawati HTN
7 19.20.207 Imam Naufal Ataqi PAI
8 19.20.208 Mita Febriani PAI
9 19.20.210 Euis Syapaah PIAUD
10 19.20.211 Yusri Rahmiati PAI
11 19.20.212 Nela Nurtaushi PAI
12 19.20.213 Rida Adawiah PIAUD
13 19.20.214 Irma Kurniawati EKSYAR
14 19.20.215 Yusup Al Qardhawi PGMI
15 19.20.216 Sopiyawati Anggini Pratama EKSYAR
16 19.20.217 Lia Herawati PGMI
17 19.20.218 Epa Patinurkamilah PAI
18 19.20.219 Parihan Nisa PIAUD
19 19.20.220 Indana Zulfa MPI
20 19.20.221 Adib Alghifari MPI
21 19.20.222 Aji Priatna Nurmansyah PAI
22 19.20.223 Nisa Siti Fauziah PAI
23 19.20.224 Urfa Novitasari EKSYAR
24 19.20.225 Hilmi Aria Yudistira EKSYAR

 

RUANG : 2 B

NOMOR

 

N A M A

 

PRODI

URUT

TESTING

1 19.20.226 Fahmi Murad Huawardi EKSYAR
2 19.20.227 Dhiya Hayah Atsula EKSYAR
3 19.20.228 Ikbal Saepul Bahtiar HTN
4 19.20.229 Nurhayati PAI
5 19.20.230 Novi Yunita Lestari PIAUD
6 19.20.231 Muhammad Irfan PAI
7 19.20.232 Theisa Azzahfarda EKSYAR
8 19.20.233 Sahdan Mullia AS
9 19.20.234 Nida Amalia Dewi AS
10 19.20.235 Yogi Adi Sucipto PAI
11 19.20.236 Hanan Nur Syam Bilad EKSYAR
12 19.20.237 Naufal Jihad PAI
13 19.20.238 Darti Annisa PAI
14 19.20.239 Nabillah Sriyuni Nurhernawati PAI
15 19.20.242 Imas Masuroh PIAUD
16 19.20.243 Hana Hasnaul Kamilah EKSYAR
17 19.20.244 Fachry Alfaridzi HTN
18 19.20.245 Lisda Fujiyanti PIAUD
19 19.20.246 Rini Nurul Latipatul Awaliah PIAUD
20 19.20.247 Diki Wahyudi PAI
21 19.20.248 Muhamad Rafli Nauval EKSYAR
22 19.20.249 Salma Sabila EKSYAR
23 19.20.250 Geni Rachmagiani EKSYAR

RUANG : 2 C

NOMOR  

N A M A

 

PRODI

URUT TESTING
1 19.20.251 Wida Wijaya PAI
2 19.20.252 Muhammad Fazar Ramdani MPI
3 19.20.253 Helen Riska Widiyawaty PGMI
4 19.20.254 Dede Abdul Karim PAI
5 19.20.255 Fitri Zakia Rahma PGMI
6 19.20.256 Widia Aulia PAI

 

*Catatan

  • Calon Peserta Didik Baru yang namanya tertulis di atas bisa mengambil Surat Keterangan Hasil Tes Ujian Masuk pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2019 s.d 09 Agustus 2019 di Aula STAI Tasikmalaya dari jam 08:00 – 15:00 WIB.
  • Pada saat pengambilan Surat Keterangan Hasil Tes Ujian Masuk, Calon Peserta Didik Baru diharuskan membawa persyaratan seperti Fc Ijazah, Fc SKHUN, Fc Kartu Keluarga, Foto 4×6 4 buah.
  • Calon Peserta Didik Baru yang namanya tertulis di atas bisa melakukan Daftra Ulang ke bagian Keuangan STAI Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2019 jam 08:00 – 15:00 WIB (Senin 12 Agustus Libur Idul Adha).

 

 

 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Informasi lainnya